TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH
XIN HÃY THAM GIA ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH
KY 11 TẠI SAN JOSE, CAN JOSE, CA.
Chương trình sẽ được tổ chức tại
thành phố San Jose vào lúc 12:00 PM đến 8:00 PM,
Chủ nhật 6 tháng 8-2017.