Phim Đức Phật - Lồng Tiếng Việt


 • http://chuatanvien.com/uploads/video/duc-phat-buddha-1.jpg
  Đức Phật
  Buddha: Rajaon Ka Raja
  Diễn Viên: Jagat Singh, Meghan Jadhav, Sameer Dharmadhikari
  Đạo diễn: David Grubin
  Một câu chuyện thật về một con người lịch sử, đã xảy ra cách nay hơn 2500 năm.
  Một bản trường ca sống động về Đức Phật, hiện thân của ánh sáng chân lý.
  Một cuộc đời, hơn 80 năm hiện hữu trong nhân gian của Bậc Giác Ngộ.