Chúc Mừng

Chúc Mừng Thuận Nguyễn

Chúc mừng văn sĩ đã lên Trang
Mạng lưới thi thư thế giới làng
Góp mặt bốn phương Tình Nghệ Sĩ
Chung vai hoà nhịp khách văn chương
Ý lời giao hưởng duyên đồng điệu
Tâm thức liên hoan tuý bút trường
Thân chúc bạn thơ thành quả tốt.
Hòa đồng nhịp sống nét thư hương

UYÊN QUANG April 1ST, 2017