CHÚC MỪNG

Hi chị Ninh Thuận ,

Em rất vui được biết chị đã ra mắt hai trang web mới, mở
rộng thêm môi trường sinh hoạt lành mạnh bổ ích cho quý
bạn hữu khắp nơi trên thế giới.

Kính chúc "Ngôi nhà Tâm Thuận" và "Phố nhân văn" ngày
càng phát triển mạnh mẽ đông vui, góp phần nâng cao văn
hoá và kiến thức cho người dân Việt.

THÀNH KÍNH CHÚC MỪNG

Kiều Nguyễn