Chúc Mừng Sinh Nhật Thi Si ANH THI - Nguyễn Ninh Thuận


Ta bà cõi tạm điêu linh
Sầu bi sân hận chúng mình gạt qua
Anh em thân hữu một nhà
Hằng năm sinh nhật thật là thân thương...

NGUYỄN NINH THUẬN