Chữ khác nghĩa của VC


Láng Giềng Tốt

Nghe nói VC đòi đổi tên đảng..
VC là vua mị dân. Dùng “lời khác lẽ”, “chữ khác nghĩa” để mị dân. Và người dân Việt bị bịp 70 năm rồi vẫn còn bị bịp vì “chữ khác nghĩa” của VC sau đây:
Đi xâm lăng nó gọi là giải phóng.
Cướp tài sản của dân nó gọi là đánh tư sản mại bản.
Nó bỏ tù người ta thì nói là cho đi học tập.
Người yêu nước nó gọi là phản động.

Mấy thằng bán nước cho Tàu nó gọi là nhà cách mạng.
Làm việc gì nó cũng chạy sang hỏi ý kiến Tàu, nó gọi như vậy là độc lập.
Dân lên tiếng, nó bắt “đi học tập” và gọi đó là tự do.
Nó chọn người xong bắt dân bỏ phiếu bầu nó gọi là dân chủ.
Phiên toà không cho dân chúng tham dự nó gọi là phiên toà công khai.

Tiền tham nhũng nó gọi là tiền bồi dưỡng.
Nhận một cô gái làm con nuôi rồi làm cho con nuôi phình bụng và bịt râu giả dạng thường dân đấu tố ân nhân mình cho tới chết nó gọi là đạo đức cách mạng.
Xúi con cái đấu tố cha mẹ tới chết nó gọi là cải cách ruộng đất.

Giàu có, sung túc như ở miền Nam trước năm 75 nó gọi là phồn vinh giả tạo.
Đói nhăn răng như ở miền Bắc nó gọi là thiên đường XHCN.
Những tên nằm trên lưng nhân dân cho nhân dân cõng đi làm cho khỏi ướt chân, nó gọi là đầy tớ nhân dân.
Quan VC qua Nhật ăn cắp bị bắt nó gọi là gặp "sự cố".
Những người chiến đấu bảo vệ tự do nó gọi là tay sai đế quốc.

Kẻ thù của dân tộc nó gọi là láng giềng tốt.
Ân nhân chữa bệnh cho nó, dạy dỗ con cháu nó, nó gọi là giặc xâm lăng…..
Dối trá, tráo trở, lật lọng, tham lam, tàn ác là “đặc sản” của VC.!

Ngô Du Trung FB