ĐỨNG LÊN DIỆT GIẶC - Nguyễn Ninh Thuận

Mộng bành trướng xâm lăng bờ cõi Việt,
Đặt giàn khoan, Trung Cọng quá ngang tàn…
Họa mất nước, dân Nam đâu chịu chết,
Phải vùng lên tống cổ bọn Tàu gian.
Từ Bình Dương, Sài Gòn ra Hà Nội.,.
Khắp nơi nơi hừng hực chống quân thù!
Máu đã chảy, lửa mịt mù Vũng Áng…
Lũ tham ô câm miệng tính sao đây!?
Bao ngàn năm Tiên Tổ đã dựng xây…
Không lẽ để trao tay phường lang sói,
Toàn dân hãy mau mau cùng đứng dậy!

Giữ cơ đồ, tiêu diệt bọn Cộng nô…