GHEN - Nguyễn Ninh ThuậnEm hỏi anh, tình có già không nhỉ/
Theo thời gian, có cằn cỗi nhăn nheo?
Có đổi thay, theo hoàn cảnh giàu nghèo?
Hay bất tận, theo thời gian anh nhỉ?

Trong tình yêu, có tâm đầu hợp ý?
Có nể nang, có chiều chuộng thương yêu?
Có tha thứ, khi lầm lỗi ít nhiều?
Và tất cả, cho tình yêu tuyệt diệu!
<!>


Chắc em ghen hơn Nguyễn Bính quá nhiều?
Phải rằng, em đã quá thật thương yêu?
Nên em không muốn anh nhiều giao tiếp!
Chỉ riêng em, suy nghĩ về anh thôi…

Em vẫn là em của thuở ban đầu!
Dù rằng em giao tiếp chẳng làm sao!
Yêu anh, em vẫn nghĩ cùng chung bước…
Dù biết rằng ghen tương sẽ nhạt màu!

Nguyễn Ninh Thuận