THĂM CHỊ - Nguyễn Ninh Thuận
Em đến thăm chị một buổi chiều,
Trời tây bảng lảng bóng cô liêu.
Làm thân viễn xứ buồn muôn thuở,
Xa vắng quê hương, nhớ quá nhiều…

Hỏi chị buồn không, có nhớ không?
Quê hương ấp ủ mãi trong lòng.
Mai này chị có về không nhỉ?
Gần đất xa trời chị vẫn mong.

Khi chết nơi nào, cũng chết thôi!
Nhưng sao chị sợ chết xứ người.
Cuối đời, chị muốn về quê mẹ,
Dẫu chết mà sao vẫn ấm đời….

Nguyễn Ninh Thuận