• Theo nghệ sĩ Kyo York các loại bánh Việt Nam đều có “logic”:
  #1.Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh Hỏi

  Image result for bánh hỏi
  Bánh Hỏi – Ảnh Wikipedia
  #2.Lúc lấy nhau thì có bánh Phu Thê (người Bắc phát âm là Xu Xê)

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg/300px-B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg
  Ảnh: Wikipedia
  #3.Khi về ở với nhau có bánh Khoái

  Image result for bánh khoái
  #4.Lúc nghi ngờ, theo dỏi thì có bánh Canh

  alt

  #5.Cãi nhau hoài chán thì có bánh Đập

  Image result for bánh đập
  #6.Sau đó có xô đẩy la hét thì ăn bánh Tét

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Banhtet.jpg
  Ảnh: Wikipedia
  #7.Đánh cho đã thì có bánh Phồng

  https://i0.wp.com/www.muadacsan.com/images/banh-phong-son-doc.jpg
  Bánh phồng Sơn Đốc – Bến Tre
  (Bonus: #8. Nếu Công an được gọi tới (911) thì được ăn bánh Còng)

  Và #9. Cuối đời hương lửa thì chỉ còn lại bánh Tiêu.

  Image result for Bánh Tiêu